top of page
CORRECT1.jpg

Amrywiaeth yn y Gweithle

Drwy gydol y flwyddyn rydym yn rhannu ein gweithle gyda miloedd o wahanol rywogaethau o adar, gwenyn, chwilod, glöynnod byw, ystlumod, blodau, planhigion, ymlusgiaid, mamaliaid, a madarch sy'n ffynnu yng ngwrychoedd, coetiroedd a dolydd Graig.

O Eirïaidd yr Haf i'r Coesau Gwydn Dyfrllyd; Morwynion tywyll i Bicellwyr; Mentyll Cochion i'r Brithribin Porffor; Gwyfynod Cyrn Clymog Dafadennog i Wyfynod y Pefrwydd; Pryfed Hadau Lliw Pridd i Widdon Trwyn Llydan; Pryfed Teiliwr i Bryfed Gwyrdd; Cacwn Turio i Wenyn Crwydrol; Madfallod Dŵr Palfog i Fadfallod Cyffredin; Cnocellau Brith Mwyaf i Telor yr Helyg; Ystlumod Hirglust i Ystlumod Pedol Mwyaf; Moch Daear i Ddyfrgwn. A hynny dim ond i enwi ychydig.

Mae pob un wedi gwneud cyfraniad yn eu ffordd fach eu hunain i wneud Mydflower yr hyn ydyw.

bottom of page